SKF

I över 108 år har SKF levererat ledande tekniska lösningar till världens industrier. Inom mer än 40 olika branscher kombineras kunskap från respektive teknikplattform: lager och lagerenheter, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Genom att analysera nuläge och blicka framåt skapas en vision om hur SKF ska utvecklas de närmaste tio åren.

Uppdrag: Två filmer för anställda och kunder i hela världen.