Ordet är fritt

Eget projekt. Ordet är fritt är ett humanistiskt projekt och ett konstnärligt initiativ för att främja lusten att läsa och skriva. Det är ett privat och opolitiskt projekt drivet av lusten, möjligheten och kraften i det fritt tänkta, talade och skrivna ordet- Ordet är fritt kommer till uttryck i en turnerande fotoutställning och en bok, där ca 200 välkända profiler har ställt upp med bild och ett fritt valt ord, för att manifestera och stödja det fria ordet. Del av intäkterna går till BRIS. Boken gavs ut på eget förlag och säljs via ordetarfritt.com.

Idé, innehåll, produktion och formgivning.