Mats Holmgren Fastighetsbyrå

Att vara fastighetsmäklare är förtroendefullt yrke med både köpare och säljare som uppdragsgivare. En utsatt position som kräver kunskap och integritet. ERA Mats Holmgren Fastighetsbyrå på Östermalm i Stockholm ser saker andra inte ser. Och gör saker andra inte gör.

Uppdrag: Övergripande kommunikationsstrategi, digitalt redaktörsskap, kampanjer, annonser.