Avida Finans

Avida Finans erbjuder finansiella lösningar till företag genom köp och belåning av fakturor samt inkasso och fakturaadministration. Avida Finans tillhandahåller även in- och utlåning gentemot privatpersoner.

Uppdrag: Avidas kommunikation i alla kanaler; web, utomhus, film, print, radio, DR.